Yuri Basilicò, Sara Furlanetto e Giacomo Riccobono

Yuri Basilicò, Sara Furlanetto e Giacomo Riccobono